Kwiecień 20, 2011

Twoje produkty i usługi będą lepsze, a Ty zarobisz więcej

Chcesz poznać potrzeby klientów, sprawić by Twoja oferta była lepsza, bo tańsza i bardziej przyjazna środowisku? Rozwijaj ją świadomie. Nieodpłatne narzędzia do tego celu masz pod ręką. W Wielkopolskim Instytucie Jakości.

Rekomenduje i finansuje je Unia Europejska. Są dostępne nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Co istotne, skorzystać z nowych narzędzi mogą wszystkie, także mikro i małe firmy z całej Polski. Program otwarty jest również dla firm nieco większych, zatrudniających do 249 osób. To prawdziwy przełom, bo dotąd takie usługi kierowane były do firm dużych.

Teraz zatem możesz wykreować wizerunek swojej firmy jako dbającej przede wszystkim o klientów i o środowisko.

Poznanie preferencji klientów umożliwia realizowana optymalizacja jakościowa. Może ona dotyczyć porównania różnych produktów pod kątem ich atrakcyjności dla klienta, a także odpowiedniego dopasowania produktu lub usługi do oczekiwań rynkowych. Może też być cennym źródłem informacji pomocnych w budowaniu wizerunku firmy bądź marki.

Z kolei przeprowadzenie optymalizacji ekonomicznej opiera się na specjalistycznych analizach produktu lub usługi pozwalających określić główne koszty, jakie ponosi i będzie ponosić zarówno przedsiębiorca jak i jego klient. Wskazywane są dzięki niej źródła kosztów i możliwości ich ograniczenia.

Zupełnie innym rodzajem usług nastawionych na spełnienie najnowszych wymagań są badania środowiskowe – oparte na metodzie LCA (Life Cycle Assessment). Realizacja tych badań umożliwia określenie wpływu na środowisko produktu lub usługi oraz wskazuje działania mające na celu zwiększenie ich przyjazności środowiskowej.

Po badaniach i zastosowaniu ich wyników firma będzie wytwarzać produkty i świadczyć usługi tańsze, bardziej przyjazne środowisku i dostosowane do oczekiwań rynku.

To doskonała karta przetargowa  w działaniach marketingowych i nie tylko!

Sam sprawdź co możesz zyskać dzięki realizacji usługi na stronie internetowej  http://lepszyprodukt.pl oraz na facebookowym profilu projektu http://facebook.com/lepszyprodukt

Reklamy

Ważna informacja

Luty 1, 2010

oficjalna strona internetowa znajduje się pod adresem

OSTROVIA.EU

ZAPRASZAMY!

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

WWW.AGLOMERACJA24.PL